wormate.io

4.0.3

Drive your worm in massively multiplayer online game!
TẢI VỀ MÁY
4.5/5 Đánh giá: 56
Nhà phát triển
Oleksandr Godoba
Phiên bản
4.0.3
Đã cập nhật
22 tháng 12, 2020
Yêu cầu
5.0 trở lên
Kích thước
50M

Gửi báo cáo

Mô tả

Thúc đẩy con sâu của bạn trong trò chơi trực tuyến nhiều người chơi!
Ăn đồ ngọt, bánh rán và bánh ngọt để lớn nhanh hơn.
Cắt đứt những người chơi khác bằng cách để họ đâm đầu vào cơ thể con sâu của bạn.
Chơi với những người khác trên khắp thế giới.

Tính năng mới

Wormate.io team wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year!

- A brand-new game engine
- UI and UX improvements
- Smooooth graphics and animations
- Major bug fixes
- Haptic feedback support
- Infinite loading fixed
- Upside-down map fixed
- Smoother worm moves on a mobile internet

Video

Hình ảnh