mope.io

1.0.2

Mope.io was enjoyed millions of times on desktop, and is now OFFICIALLY on Android!
TẢI VỀ MÁY
4.2/5 Đánh giá: 70
Nhà phát triển
Stan Tatarnykov
Phiên bản
1.0.2
Đã cập nhật
8 tháng 10, 2018
Yêu cầu
4.4 trở lên
Kích thước
2,5M

Gửi báo cáo

Mô tả

Mope.io đã được thưởng thức hàng triệu lần trên máy tính để bàn và hiện đã CHÍNH THỨC trên Android!

Bắt đầu như một con chuột nhỏ, trong thế giới của những động vật nguy hiểm – ngoại trừ những động vật này là những người chơi khác! Thức ăn cho thức ăn, tránh bị ăn và phát triển chuỗi thức ăn. Tìm hiểu khả năng của từng loài động vật và tiếp tục SĂN. Bạn càng trở nên mạnh mẽ, bạn càng có thể tấn công nhiều người chơi hơn! Mopeio rất thú vị, hãy thử!

Tính năng mới

Updated the app to be better compatible with the latest android versions, added privacy policy: http://mope.io/privacy/

Hình ảnh