VietSchool

428

1. Học sinh và phụ Huynh:
TẢI VỀ MÁY
4.0/5 Đánh giá: 89
Nhà phát triển
prosoft vietnam
Phiên bản
428
Đã cập nhật
1 tháng 1, 2021
Yêu cầu
5.1 trở lên
Kích thước
6,0M

Gửi báo cáo

Mô tả

1. Học sinh và phụ Huynh:
– Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
– Xem thời khóa biểu
– Xem thông báo từ nhà trường
– Xem báo giảng

2. Giáo viên:
– Nhập điểm
– Nhập vi phạm
– Nhập ngày nghỉ
– Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
– Nhắn tin cho giáo viên
– Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

– Xem báo cáo thống kê
– Xem thời khóa biểu
– Xem thông báo

Hình ảnh