Gmail

Varies with device

Gmail là một ứng dụng email dễ sử dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian và giữ an toàn cho thư của bạn. Nhận tin nhắn của bạn ngay lập tức qua thông báo đẩy, đọc và trả lời trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời tìm nhanh bất kỳ tin nhắn nào.
TẢI VỀ MÁY
4.5/5 Đánh giá: 56
Nhà phát triển
Google LLC
Phiên bản
Varies with device
Đã cập nhật
December 16, 2020
Yêu cầu
Varies with device
Kích thước
Varies with device

Gửi báo cáo

Mô tả

Gmail là một ứng dụng email dễ sử dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian và giữ an toàn cho thư của bạn. Nhận tin nhắn của bạn ngay lập tức qua thông báo đẩy, đọc và trả lời trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời tìm nhanh bất kỳ tin nhắn nào.
Với ứng dụng Gmail, bạn nhận được:
• Hộp thư đến có tổ chức – Thư xã hội và thư quảng cáo được sắp xếp thành các danh mục để bạn có thể đọc thư từ bạn bè và gia đình trước.
• Ít spam hơn – Gmail chặn spam trước khi nó đến hộp thư đến của bạn để giữ cho tài khoản của bạn an toàn và không bị lộn xộn.
• 15GB bộ nhớ miễn phí – Bạn sẽ không cần xóa tin nhắn để tiết kiệm dung lượng.
• Hỗ trợ nhiều tài khoản – Sử dụng cả địa chỉ Gmail và không phải Gmail (Outlook.com, Yahoo Mail hoặc bất kỳ email IMAP / POP nào khác) ngay từ ứng dụng.

Tính năng mới

• Bug fixes and performance improvements.

Hình ảnh